Tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

Thứ Tư 15/11/2017 14:42
75

(stttt.binhthuan.gov.vn) - Ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy là hiểm họa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, trí tuệ, làm suy thoái nòi giống, tác động tiêu cực đến mọi mặt trong đời sống xã hội. Vì vậy, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy thực sự trở thành nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để đội ngũ cán bộ Văn hóa Xã hội phụ trách Trạm Truyền thanh cơ sở của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có thêm thông tin, phục vụ cho công tác truyền thông phòng, chống ma tuý tại cộng đồng; ngày 07/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống ma túy.

tại Hội nghị tập huấn, ông Dương Tự - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, thực hiện Kế hoạch số 446/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Dự án “Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát thực hiện Chương trình”, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: biên soạn nội dung để ghi âm đĩa CD và tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy. Thông qua nội dung đĩa CD và tờ rơi, Trạm truyền thanh các xã, phường, thị trấn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giúp cho người dân tiếp cận thông tin và nhận thức rõ về một số nội dung cơ bản liên quan đến ma túy; về trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy... Đồng thời, đề nghị các đại biểu tham dự lớp tập huấn vận dụng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại địa phương mình.


Ông Lê Thanh Thy - Phó Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

 - Công an tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và tội phạm về ma túy; Những tác hại và hậu quả nguy hiểm của ma túy; Thay đổi nhận thức của cộng đồng và khắc phục tình trạng phân biệt, đối xử xa lánh người nghiện ma túy và người sau cai nghiện...

Sau hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã chuyển giao qua đường bưu điện các tài liệu cần thiết đế các xã không cử cán bộ tham dự tập huấn có thêm thông tin trong thực hiện tuyên truyền tại địa bàn./.

                                                                                      Thu Lan