Phòng chống Ma túy trong các trường học

Thứ Tư 21/09/2016 14:42
179
(stttt.binhthuan.gov.vn) Trong những năm qua, mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn mại dâm, ma túy vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, với tính chất ngày càng nghiêm trọng, gây nhức nhối cho xã hội và trở thành nỗi lo của nhiều gia đình.
Tính đến cuối năm 2015 toàn quốc thống kê được 201.180 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, giảm 3.193 người (1,56%) so với năm 2014 (204.377 người). Với nhiều giải pháp được thực hiện, lần đầu tiên trong 20 năm, số người nghiện ma túy ở Việt Nam đã giảm 3.000 người.

Ở tỉnh ta, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay có 1.732 người nghiện, tại các huyện, thị, thành phố, chủ yếu trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm 70%.

Nhằm thực hiện tốt việc thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức về ma túy, tác hại của ma túy, phòng chống ma túy, thời gian qua, Cùng với đấu tranh triệt phá, rất nhiều hình thức tuyên truyền thông qua báo, đài, loa truyền thanh, xe thông tin lưu động, pano, băng rôn, áp phích, phát tờ rơi, sinh hoạt văn nghệ… hướng vào các đối tượng cụ thể, nhất là học sinh, sinh viên, lao động biển. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm như: massage, khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, quán bar, karaoke… đã ký cam kết phòng chống tệ nạn ma túy nhưng thực tế số người nghiện và số xã, phường, thị trấn có người nghiện tăng, hàng ngàn con em của Bình Thuận đang chết dần chết mòn vì ma túy.

Trên địa bàn Thành phố Phan Thiết việc tuyên truyền về phòng chống tệ nạn ma tuy trong các trường học được quan tâm thông qua các biểu ngữ, bảng biểu được thực hiện tại các công trường. Đồng thời tại các ngã tư, trên các tuyến đường cũng có các biều ngữ tuyên truyền về phòng chống, tác hại của ma túy đối với xã hội.

Tuy nhiên, để chặn đứng ma túy, đã đến lúc phải thay đổi từ nhận thức đến hành động. Không thể chống ma túy bằng các khẩu hiệu, mà phải hành động mạnh mẽ hơn, tập trung đúng mức cho khâu khó nhất là cai nghiện ma túy.

Một số hình ảnh tuyên truyền tại các trường học trên địa bàn TP Phan Thiết:

Văn Dân - Sở TT&TT