Hội cựu chiến binh Quảng Nam với công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội

Thứ Hai 22/12/2014 08:19
111
Tỉnh Quảng Nam hiện có 25.688 hội viên Hội cựu chiến binh đang sinh sống tại 233 xã, phường, thị trấn. Trong nhiều năm qua, các hội viên luôn nêu cao tinh thần vượt khó, gương mẫu tham gia thực hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và cuộc sống cho người dân nơi đây.
Tỉnh Quảng Nam hiện có 25.688 hội viên Hội cựu chiến binh đang sinh sống tại 233 xã, phường, thị trấn. Trong nhiều năm qua, các hội viên luôn nêu cao tinh thần vượt khó, gương mẫu tham gia thực hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội và cuộc sống cho người dân nơi đây.
Song song với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng của địa phương thì việc tuyên truyền, vận động phòng chống tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội luôn được các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh xác định là nhiệm vụ hàng đầu nên việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân hiểu và nắm rõ được những nguy cơ, hiểm hoạ và tác hại cũng như thủ đoạn của bọn tội phạm ma tuý thường xuyên được các cấp hội CCB triển khai thực hiện. Trong những năm qua cùng với ngành Công an, quân sự, Mặt trận, các hội, đoàn thể, hội CCB là những lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm ma tuý của tỉnh và của Trung ương.
Năm năm qua, Hội CCB tỉnh đã tổ chức được 12 lớp tập huấn về công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, TNXH cho 348 lượt cán bộ chủ chốt là chủ tịch, phó chủ tịch hội CCB các huyện, thị xã và CCB ở cơ quan, kịp thời thông tin phản ánh tình hình tội phạm ma tuý, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ Hội nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Hội CCB các cấp. Hội CCB tỉnh đã phối hợp cùng các ban, ngành, chức năng tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” nhằm đẩy lùi tội phạm, ma tuý, TNXH ở khu dân cư, thực hiện tiêu chí khu dân cư không có ma tuý, TNXH.
Hội cũng đã tổ chức được 106 lớp tập huấn cho 15.195 lượt cán bộ phụ trách công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, TNXH ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khối đã tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và coi công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, TNXH là nhiệm vụ quan trọng  của Hội. Ngoài ra, Hội CCB còn  triển khai các biện pháp sử dụng phương tiện thông tin kểt hợp với việc kiểm tra triển khai thực tế để nắm bắt tình hình, nhất là các đợt cao điểm, nơi tệ nạn ma tuý phát triển phức tạp như: Phước Sơn, Điện Bàn, Hiệp Đức, các xã Bình Trị, Tiên Phước, Thăng Bình...
Kết quả trong 5 năm (2001 – 2005) đã có gần 100% hội viên CCB trong toàn tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, ma tuý, TNXH và không vi phạm tệ nạn ma tuý. Ở các huyện miền núi và, huyện Tây Giang không còn tình trạng hội viên trồng cây thuốc phiện (đạt 100% chỉ tiêu đề ra). Mặt khác, Hội CCB đã phối hợp với các cấp chính quyền, hội, đoàn thể cùng theo dõi, phát hiện cung cấp hồ sơ đề nghị cai nghiện 114 đối tượng; phối hợp cùng với Hội cha mẹ học sinh và nhà trường giáo dục, cảm hoá 87 học sinh hư hỏng, bỏ học trở lại lớp, tham gia cùng với Công an, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ cảm hoá, giáo dục 433 thanh thiếu niên có hành vi trộm cắp, quậy phá trong cộng đồng dân cư.
Đến nay, từ Hội CCB tỉnh đến Hội CCB các huyện, thị, xã phường, thị trấn và Hội CCB cơ quan đều đã có Ban chỉ đạo công tác phòng, chống tuý, hiện nay Hội có 2.957 hội viên tham gia hoạt động trong các tổ chức, lực lượng công an, dân phòng, tổ đoàn kết ở khắp các xã, phường, thôn, bản, cùng với nhân dân cảm hóa, giáo dục và giúp đỡ cho nhiều đối tượng tìm được việc làm, tái hoà nhập với cuộc sống cộng đồng.
Với những thành tích đã đạt được Hội CCB tỉnh đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba, Hội CCB thị xã Hội An và Hội CCB huyện Thăng Bình đã được Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều đơn vị, cá nhân tiêu biểu đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong việc tham gia, phòng chống tội phạm, ma tuý, TNXH góp phần xây dựng thôn, bản, xã, khối phố yên bình không có tệ nạn ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, số hội viên và gia đình hội viên gương mẫu hằng năm đều tăng lên, được nhân dân tin tưởng và tín nhiệm.
 
Theo NGUYỄN TRI KIẾM
(Văn phòng tỉnh uỷ Quảng Nam)