Thống kê truy cập
Số lượt truy cập :    1848822
Tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy

(stttt.binhthuan.gov.vn) - Ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy là hiểm họa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, trí tuệ, làm suy thoái nòi giống, tác động tiêu cực đến mọi mặt trong đời sống xã hội. Vì vậy, công tác đấu tranh phòng, chống ma túy thực sự trở thành nhiệm vụ cấp bách của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh.Để đội ngũ cán bộ Văn hóa Xã hội phụ trách Trạm Truyền thanh cơ sở của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có thêm thông tin, phục vụ cho công tác truyền thông phòng, chống ma tuý tại cộng đồng; ngày 07/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống ma túy.

tại Hội nghị tập huấn, ông Dương Tự - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nêu rõ: Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tích cực vào việc ổn định kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, thực hiện Kế hoạch số 446/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Dự án “Thông tin, tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát thực hiện Chương trình”, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: biên soạn nội dung để ghi âm đĩa CD và tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy. Thông qua nội dung đĩa CD và tờ rơi, Trạm truyền thanh các xã, phường, thị trấn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giúp cho người dân tiếp cận thông tin và nhận thức rõ về một số nội dung cơ bản liên quan đến ma túy; về trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy... Đồng thời, đề nghị các đại biểu tham dự lớp tập huấn vận dụng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền tại địa phương mình.


Ông Lê Thanh Thy - Phó Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

 - Công an tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự đã được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và tội phạm về ma túy; Những tác hại và hậu quả nguy hiểm của ma túy; Thay đổi nhận thức của cộng đồng và khắc phục tình trạng phân biệt, đối xử xa lánh người nghiện ma túy và người sau cai nghiện...

Sau hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã chuyển giao qua đường bưu điện các tài liệu cần thiết đế các xã không cử cán bộ tham dự tập huấn có thêm thông tin trong thực hiện tuyên truyền tại địa bàn./.

                                                                                      Thu Lan

Các tin tiếp
BÌNH THUẬN: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY   (26/1/2018)
Bộ Luật hình sự năm 2015: Những sửa đổi, bổ sung nhóm các tội phạm về ma túy   (7/12/2017)
Ma tuý đá là gì ? Tác hại của Ma tuý đá.   (5/12/2017)
Tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy   (15/11/2017)
TÌNH HÌNH TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN MA TÚY 10 THÁNG QUA   (8/11/2017)
Tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý tại thị xã Lagi   (1/11/2016)
Cảnh báo về “tem giấy” ma túy vào trường học   (5/10/2016)
10 năm xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy (2005 – 2015)   (21/9/2016)
Cần sa cây trồng nghiêm cấm   (21/9/2016)
Phòng chống Ma túy trong các trường học   (21/9/2016)
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trên các phương tiện truyền thông   (15/12/2015)
Về Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015   (11/12/2015)
Những yêu cầu cần có đối với cán bộ truyền thông phòng, chống ma túy tại cộng đồng   (11/12/2015)
Phấn đấu vì một cộng đồng không ma túy   (11/12/2015)
Phát huy có hiệu quả hơn công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý   (11/12/2015)
Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015   (3/12/2015)
Triển khai tăng cường các hoạt động truyền thông về phòng, chống ma túy   (22/12/2014)
Tăng cường nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên   (19/12/2014)
Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức hoạt động ngoại khóa: "Vì bạn, vì tôi, vì một mái trường không ma túy"   (19/12/2014)
Kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy vì một tương lai tươi đẹp   (19/12/2014)
27 Tiêu chí của cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông"   (19/12/2014)
Kiên quyết bài trừ tệ nạn ma túy vì một tương lai tươi đẹp   (19/12/2014)
Kiểm tra kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống ma túy   (18/12/2014)
1